Back
Products
Back

About

Back

Explore

7 מוצרים

זני Signature

אנו בוחנים מאות של זנים במתקן הגידול הטכנולוגי שלנו, מהם אנו בוחרים את זני החותם שלנו באופן קפדני בהתאם לפוטנטיות, עוצמה, זני המקור והארומה שלהם. נמשיך לגדל את ה - BC BUD הטהור והעוצמתי, באיכות בלתי מתפשרת לצד טעמיו העשירים.

תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Pink Kush
זמין:
10G
תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Pink Kush
Levels
THC
16-24%
CBD
0-4%
Terpene Profile

Caryophyllene

Myrcene

Humulene

Bisabolol

Limonene

Aromas

Spice

Sweet

Diesel

תפרחת
הייבריד
Signature Strain
Jet Fuel Gelato
זמין:
10G
תפרחת
הייבריד
Signature Strain
Jet Fuel Gelato
Levels
THC
16-24%
CBD
0-4%
Terpene Profile

Caryophyllene

Myrcene

Linalool

Limonene

Humulene

Aromas

Dairy

Diesel

Citrus

תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Sakura Punch
זמין:
10G
תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Sakura Punch
Levels
THC
16-24%
CBD
0-4%
Terpene Profile

Caryophyllene

Limonene

Linalool

Myrcene

Bisabolol

Aromas

Cherry

Wood

Spice

תפרחת
סאטיבה
Signature Strain
BC Puff
זמין:
10G
תפרחת
סאטיבה
Signature Strain
BC Puff
Levels
THC
16-24%
CBD
0-4%
Terpene Profile

Caryophyllene

Limonene

Linalool

Bisabolol

Guaiol

Aromas

Dairy

Berry

Gas

Aroma Range

Berry

Dairy

Gas

תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Atomic Funk
זמין:
10G
תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Atomic Funk
Levels
THC
16-24%
CBD
0-4%
Terpene Profile

Caryophyllene

Limonene

Linalool

Bisabolol

Myrcene

Aromas

Skunk

Gas

Garlic

תפרחת
הייבריד
Signature Strain
פניווייז Pennywise 1:1
זמין:
10G
תפרחת
הייבריד
Signature Strain
פניווייז Pennywise 1:1
Levels
THC
6-10% | 60-100mg/g
CBD
6-10% | 60-100mg/g
Terpene Profile

Myrcene

Guaiol

Caryophyllene

Humulene

Limonene

Aromas

Sweet

Earth

Wood

תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Atomic Funk Small Buds
זמין:
10G
תפרחת
אינדיקה
Signature Strain
Atomic Funk Small Buds
Levels
THC
16-24%
CBD
0-4%
Terpene Profile

Caryophyllene

Limonene

Linalool

Bisabolol

Myrcene

Aromas

Skunk

Gas

Garlic

נקודות רכישה
היכן ניתן לרכוש?

בעלי רישיון לקנאביס רפואי יוכלו לרכוש את זני המותג בבתי המרקחת בפריסה ארצית.

בודק...