Back
Products
Back

About

Back

Explore

חיבור עמוק למקום

הסיפור של Pure Sunfarms מתחיל עם הצוות של '"Village Farms', מומחים לגידול במתקנים מתקדמים מזכוכית עם עשרות שנות ניסיון ברחבי צפון אמריקה. אנחנו מאמינים ש-'צמחים שמחים עושים את מגדלים למאושרים (ולהפך…). המגדלים שלנו תמיד היו נלהבים לגדל את התוצרת הטובה ביותר. למעשה, רבים מהם ממשיכים לעסוק במלאכת הגידול באותה תשוקה גם כיום.

לאחר שגידלו בהצלחה את הקנאביס במוקדים שונים בקולומביה הבריטית, הצוות החל לבחון את אזור החוף כדי להקים בו מתקן גידול חדש, מאחר וזהו אזור גידול אידיאלי הודות להיותו המרכז החקלאי העשיר של עמק פרייזר. המיקום בו בחרו להתיישב, אותו מיקום בו Pure Sunfarms נמצאת כיום, היה כל מה שהם חיפשו כדי ליצור מוצרי קנאביס טבעיים המכילים פרופיל קנבינואידי ייחודי לצד שפע טרפנים המעניקים לצמחים מגוון טעמים וארומות.

בעמק פורה המוקף בהרים ואוקיינוס, האדמה בה אנו מגדלים וקוצרים את הקנאביס שלנו מצויה בשטחים המסורתיים של אנשי חוף סאליש (The Coast Salish Peoples), קבוצה של עמים ילידים בצפון אמריקה, כולל שטחי "האומה הראשונה טסאואסן" (The Tsawwassen First Nation). למעשה, מתקן הגידול שלנו ממוקם בסמוך לאזור שהיה ידוע לעמים הילידים במקום בתור 'ארץ השמש' – אזור המפורסם באור השמש הטבעי והשופע שלו ובטמפרטורות המתונות המצויות בו לאורך כל ימות השנה, המאוזנות על ידי זרמי האוויר הקרירים המגיעים מן האוקיינוס ​​השקט ושפך הנהר האדיר של עמק פרייזר. המיקום נמצא בקרבת מים נקיים, מקורות אנרגיה ברי קיימא, ובסמוך לכוח אדם מקומי של חקלאים מנוסים.

לא רק הצמחים היו שמחים מהבחירה של צוות של '"Village Farms' להקים בעמק פרייזר את מתקן גידול הקנאביס 25 שנים מאוחר יותר, רבים מאותם חקלאים מייסדים נותרו חלק גאה מהמשפחה הנרחבת שלנו, ואלו חולקים כיום את הידע והניסיון שרכשו במשך הזמן עם דור המגדלים הצעיר במתקן הגידול.

חיבור עמוק למקום

הסיפור של Pure Sunfarms מתחיל עם הצוות של '"Village Farms', מומחים לגידול במתקנים מתקדמים מזכוכית עם עשרות שנות ניסיון ברחבי צפון אמריקה. אנחנו מאמינים ש-'צמחים שמחים עושים את החקלאים שמחים' (ולהפך…). החקלאים שלנו תמיד היו נלהבים לגדל את התוצרת הטובה ביותר. למעשה, רבים מהם ממשיכים לעסוק במלאכת הגידול באותה תשוקה גם כיום.

לאחר שגידלו בהצלחה את הקנאביס במוקדים שונים בקולומביה הבריטית, הצוות החל לבחון את אזור החוף כדי להקים בו מתקן גידול חדש, מאחר וזהו אזור גידול אידיאלי הודות להיותו המרכז החקלאי העשיר של עמק פרייזר. המיקום בו בחרו להתיישב, אותו מיקום בו Pure Sunfarms נמצאת כיום, היה כל מה שהם חיפשו כדי ליצור מוצרי קנאביס טבעיים המכילים פרופיל קנבינואידי ייחודי לצד שפע טרפנים המעניקים לצמחים מגוון טעמים וארומות.

בעמק פורה המוקף בהרים ואוקיינוס, האדמה בה אנו מגדלים וקוצרים את הקנאביס שלנו מצויה בשטחים המסורתיים של אנשי חוף סאליש (The Coast Salish Peoples), קבוצה של עמים ילידים בצפון אמריקה, כולל שטחי "האומה הראשונה טסאואסן" (The Tsawwassen First Nation). למעשה, אתר הגידול שלנו ממוקם בסמוך לאזור שהיה ידוע לעמים הילידים במקום בתור 'ארץ השמש' – אזור המפורסם באור השמש הטבעי והשופע שלו ובטמפרטורות המתונות המצויות בו לאורך כל ימות השנה, המאוזנות על ידי זרמי האוויר הקרירים המגיעים מן האוקיינוס ​​השקט ושפך הנהר האדיר של עמק פרייזר. המיקום נמצא בקרבת מים נקיים, מקורות אנרגיה ברי קיימא, ובסמוך לכוח אדם מקומי של חקלאים מנוסים.

לא רק הצמחים היו שמחים מהבחירה של צוות של '"Village Farms' להקים בעמק פרייזר את מתקן גידול הקנאביס 25 שנים מאוחר יותר, רבים מאותם חקלאים מייסדים נותרו חלק גאה מהמשפחה הנרחבת שלנו, ואלו חולקים כיום את הידע והניסיון שרכשו במשך הזמן עם דור המגדלים  הצעיר במתקן הגידול.

hands touching the plants in the greenhouse.

מחוייבים לצמיחה

אנחנו מאמינים שאנו רק מנהלי משק הבית של האדמה הזו, המחויבים לשמר את השטח למען הדור הנוכחי והדורות הבאים. זה ניכר בכל מה שאנחנו עושים: שיטת הגידול והבחירה בחקלאות בת קיימא, ההחלטה אילו זנים של קנאביס לגדל, מה הם חומרי גלם בהם  אנו משתמשים וכיצד אנו מתקשרים זה עם זה. אנחנו כל הזמן חולקים את הרעיונות שלנו אחד עם השני, ותמיד נכונים ללמוד ולצמוח.

נקודות רכישה
היכן ניתן לרכוש?

בעלי רישיון לקנאביס רפואי יוכלו לרכוש את זני המותג בבתי המרקחת בפריסה ארצית.

בודק...