Back
Products
Back

About

Back

Explore

בכל פניה הקשורה לתלונה בנוגע למוצר יש לשלוח את הפרטים הבאים לכתובת האימייל:
info@drsamuelov.co.il

  • צילום רישיון קנאביס רפואי
  • צילום חשבונית רכישה
  • צילום ברור של מספר האצווה והתוקף המופיעים ע"ג האריזה
  • צילום סיבת הפנייה
  • במקרה של פגם באריזה/ שקית יש לשלוח צילום ברור
  • במקרה של פגם מסוג: עובש, נראות לא תקינה של הפרחים/ טרימינג יש לשלוח צילום ברור של הפרחים והאריזה החיצונית. מומלץ לצלם את הפרחים על רקע לבן.
  • במקרה של משקל לא תקין – יש לצרף סרטון פתיחת שקית אותנטי.

מוזמנים ליצור קשר באמצעות לטלפון 097483769

נקודות רכישה
היכן ניתן לרכוש?

בעלי רישיון לקנאביס רפואי יוכלו לרכוש את זני המותג בבתי המרקחת בפריסה ארצית.

בודק...